Reklama

Podkomorzy

Drugoplanowa postać z poematu Adama Mickiewicza Pan Tadeusz.

W finałowej uczcie (księga XII Kochajmy się) wziął miejsce zaszczytne, ze  słoniowym poręczem krzesło aksamitne, przed  Dąbrowskim i Kniaziewiczem, jako najpierwsza w województwie władza. Później wraz z Zosią prowadzi poloneza.   

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama