Reklama

Woźny Protazy

Postać z Pana Tadeusza Adama Mickiewicza.

 Domownik Sędziego, dawny woźny sądowy. Stara się za pomocą kruczków prawnych zdobyć dla Sopliców zamek - stąd samowolnie przenosi wydawane przez Sędziego uczty do ruin zamkowych, by potwierdzić tym samym ich faktyczne posiadanie przez Sędziego. Świat jego koncentruje się na  wspomnieniach  z pracy w trybunale.

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama