AUSTRALIJSKA KRAINA

kraina zoogeograficzna obszaru Notogei, obejmująca Australię, Nową Gwineę, Tasmanię i sąsiadujące wyspy; dominują w niej torbacze, charakterystyczne są stekowce, ssaki łożyskowe nieliczne, bogata fauna ptaków i gadów; specyfika skutkiem długotrwałej izolacji od innych lądów.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama