DEGRADACJA GLEBY

spadek żyzności gleby polegający na obniżeniu ilości i jakości próchnicy, wymywaniu kationów zasadowych (gł. wapnia, magnezu i potasu), zakwaszeniu gleby i zniszczeniu jej struktury; d.g. jest wywoływana zmianami klimatu, ingerencją człowieka w środowisko biologiczne prowadzącą do tzw. stepowienia przez wycinanie lasów, obniżenie poziomu wód gruntowych itp., a także rabunkową gospodarką rolną; odpowiednie zabiegi agrotechniczne (nawożenie organiczne, fitomelioracje, zadrzewienia śródpolne i in.) mogą częściowo powstrzymać, a nawet odwrócić d.g. (tzw. redegradacja gleby).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama