JAŁOWOŚĆ

niezdolność do urodzenia żywego potomstwa w czasie ustalonym dla poszczególnych gatunków zwierząt; w odróżnieniu od niepłodności, która może dotyczyć obu płci, określenie to stosuje się tylko w odniesieniu do samicy; j. może być trwała lub przejściowa, warunkują ją czynniki środowiskowe, genetyczne i hormonalne.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama