POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE

PTB

towarzystwo nauk. zał. 1922 w Warszawie, m.in. przez S. Krzemieniewskiego, W. Szafera, Z. Wóycickiego; 1933 zrzeszało 1281 czł.; prowadzi badania, od 1923 wydaje "Acta Societatis Botanicorum Poloniae" oraz "Rocznik Dendrologiczny", "Wiadomości Botaniczne" i in.

Reklama

Powiązane hasła:

WÓYCICKI, PTB

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama