Reklama

ZWIERZYNA

zwierzęta łowne

dzikie gat. ssaków i ptaków będące przedmiotem polowań; z. dzieli się na grubą i drobną; do grubej w Polsce zalicza się: sarny, jelenie, daniele i łosie (zw. z. płową), dziki (z. czarna), rysie; dawniej także żubry, żbiki i niedźwiedzie brunatne; z ptaków - głuszca (dawniej także dropia, który wyginął w latach 80.); do z. drobnej należą: zając szarak, dziki królik, lis, borsuk, jenot, wydra, kuna leśna, tchórz, piżmak, wiewiórka i pozostałe ptactwo łowne; z. dostarcza mięsa (dziczyzna), skór futerkowych, turzycy zajęczej i trofeów myśliwskich (np. poroża).

Reklama

Powiązane hasła:

ZWIERZĘTA ŁOWNE, MYŚLISTWO, ZWIERZOSTAN

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama