Reklama

Zgromadzenie Regionów Europy

– organizacja utworzona w 1985 obejmująca ponad dwieście regionów europejskich, prowadząca działania zmierzające do rozwoju współpracy między regionami i wzmocnienia ich roli w strukturach europejskich.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama