Reklama

zobowiązanie cenowe

– dobrowolne zobowiązanie eksportera oskarżonego o dumping lub stosowanie niedozwolonych subsydiów do przestrzegania uzgodnionego z Komisją Europejską minimalnego poziomu cen danego towaru, stanowiące alternatywę cła antydumpingowego lub cła wyrównawczego. W ramach przyjętego zobowiązania eksporter przedstawia także okresowe raporty na temat wielkości i struktury sprzedaży oraz uzyskiwanych cen. Z.c. może przyjąć także rząd kraju oskarżonego o stosowanie niedozwolonych subsydiów i polega ono na ograniczeniu subsydiowania produkcji i/lub sprzedaży danego dobra. Zobowiązanie przyjmowane jest na pięć lat, a jego niedotrzymanie powoduje natychmiastowe nałożenie cła antydumpingowego lub wyrównawczego.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama