Reklama

Zielony Punkt

– oznaczenie umieszczane na opakowaniu, informujące, że jest ono zbierane i przetwarzane w ramach zbiorowego systemu zbierania i przetwarzania odpadów. Graficznie jest to kropka składająca się z dwóch nachodzących na siebie zielonych strzałek. Oznaczenie to umieszczane jest obecnie na ok. 400 mld produktów rocznie; w niektórych krajach (np. w Niemczech) ZP umieszczany jest na ponad 90% opakowań dostępnych na rynku.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama