Reklama

Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli

(ang. Integrated Administration and Control System, IACS) – system administrowania i kontroli wykorzystania funduszy Unii Europejskiej, wprowadzony w Unii na mocy rozporządzeń Rady Unii Europejskiej 3508/92/EWG oraz 3887/92/EWG. W jego ramach tworzy się bazę danych zawierającą spis działek rolnych, zwierząt hodowlanych oraz system umożliwiający kontrolę prawidłowości przyznania funduszy i ich wykorzystania.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama