DARWIN Karol

(1809-82)

Reklama

przyrodnik ang., twórca teorii ewolucji biologicznej w wyniku doboru naturalnego, zw. darwinizmem; 1831-36 odbył na statku podróż dookoła świata, gromadząc bogate zbiory bot., zool. i geol., m.in. odkrył w Ameryce Płd. kopalne szczątki mastodonta i szczerbaków oraz endemiczne gatunki zwierząt z wysp Galapagos; po powrocie osiadł w Down (w hrabstwie Kent), gdzie na podstawie zebranych materiałów i notatek napisał (1842) i rozszerzył (1844) teorię o powstawaniu gatunków w wyniku doboru naturalnego; ogłosił ją 1858 równocześnie z podobną w treści pracą A.R. Wallace'a (On the Tendency of Varieties to Depart...); w dziele O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego rozwinął problematykę doboru naturalnego i sztucznego, zagadnienia przystosowania do środowiska i walki o byt oraz przyczyn zmienności gatunków; teorię ewolucji rozszerzył w kolejnych pracach: O zmienności roślin i zwierząt w stanie udomowionym, O pochodzeniu człowieka i O doborze płciowym; w późniejszym okresie opublikował prace z dziedziny biologii kwiatów i pnączy oraz studia fizjologiczne nad ruchami roślin.

Powiązane hasła:

PALEOZOOLOGIA, O POWSTAWANIU GATUNKÓW DROGĄ DOBORU NATURALNEGO, NEODARWINIZM, GEOLOGIA, WALKA O BYT, GALTON, PANDER, DARWINIZM, EWOLUCJA, EWOLUCJONIZM

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama