Reklama

DEHNEL August Gustaw

(1903-62)

zoologanatom; prof. i kier. katedry UMCS w Lublinie; czł. PAN; organizator i kierownik Zakładu Badania Ssaków PAN w Białowieży; prace z zakresu embriologii i wad rozwojowych ssaków owadożernych oraz ich zmienności osobniczej; badania eksperymentalne nad krzyżówkami międzygatunkowymi, zwłaszcza żubrabydłem domowym.

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama