DZIURA OZONOWA

obserwowany od końca lat 80. XX w. spadek zawartości ozonu w atmosferze na wys. 15-20 km nad obszarem bieguna płd.; powodowana przez związki chlorofluorowęglowe (freony), z których uwolniony chlor pod wpływem promieniowania ultrafioletowego wiąże cząsteczki ozonu; ponieważ powłoka ozonowa jest naturalnym filtrem chroniącym organizmy żywe przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym, w 1987 przedstawiciele 31 państw podpisali w Montrealu protokół zakładający 50-procentowy spadek produkcji freonów do roku 2000.

Reklama

Powiązane hasła:

KLIMAT, CHŁODNICZY CZYNNIK, CHŁODNICTWO

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama