MULLER

Herman Joseph (1890-1967)

genetyk amerykański, prof. zoologii uniw. w Austin, czł. Royal Society i Nar. Akad. Nauk w Waszyngtonie; 1927 udowodnił, że promienie rentgenowskie wywołują zmiany dziedziczne w żywych organizmach; jego późniejsze prace dotyczą zagadnień genetyki człowieka i efektu napromieniania; 1946 za badania nad mutacjami otrzymał nagrodę Nobla.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama