NIRENBERG

Marshall Warren (ur. 1927)

genetyk amer.; kierował laboratorium genetyki biochemicznej Nar. Inst. Zdrowia w Betsheda, czł. m.in. Nar. Akad. Nauk w Waszyngtonie; badania dot. budowy kwasów nukleinowych i biosyntezy białek; pierwszy odkrył (1961), że zawarta w DNA informacja o cechach dziedzicznych jest zakodowana w kolejności ułożenia nukleotydów DNA, a następnie powiązał kolejność trójek nukleotydowych z występowaniem poszczególnych aminokwasów w białku; 1968 nagroda Nobla (wspólna z H.G.Khoraną i R.W.Holleyem) za wyjaśnienie sposobu zapisu informacji genetycznej w łańcuchu DNA (kodu genetycznego) i jego roli w syntezie białka.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama