NEODARWINIZM

(biol. 1)

weismanizm - jeden z kierunków ewolucjonizmu, powstał w 2. poł. XIX w. z inicjatywy Augusta Weismmaa, który rozwijał teorię ewolucji, uważając, podobnie jak Darwin, iż dobór naturalny odgrywa najważniejszą rolę w rozwoju świata żywego, wzmacniając korzystne, a eliminując niekorzystne cechy osobników, ale stanowczo odrzucał dziedziczenie cech nabytych; oparł się na stworzonej przez siebie teorii linii płciowej komórek (opartej wyłącznie na spekulacjach, a nie na faktach, wykazującej jednak głębokie zrozumienie procesów ewolucji).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama