KAMPINOSKI PARK NARODOWY

założony 1959 w pradolinie Wisły na terenie Puszczy Kampinoskiej, od wsch. graniczący z W-wą; pow. 34 310 ha (w tym 2029 ha rezerwatów ścisłych); zróżnicowane zespoły leśne (bory, lasy mieszane, grądy, olsy), pasy wydm piaszczystych, bagna, torfowiska; ostoja łosi, lęgowiska czapli siwej; reliktowe stanowisko chamedafne płn.; w rezerwacie "Zamczysko" średniowieczne grodzisko; pod Zaborowem Leśnym mogiła powstańcza z 1863; cmentarz partyzancki w Wierszach oraz ofiar egzekucji zbiorowych dokonywanych przez hitlerowców w Palmirach; we wsi Granica Muzeum Kampinoskiego Parku Narodowego.

Reklama

Powiązane hasła:

WARSZAWSKA KOTLINA, PARK NARODOWY, KAMPINOSKA PUSZCZA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama