Reklama

AGRARYZM

doktryna społ. i oparty na niej ruch polit., głoszący, że rolnictwo jest najważniejszą i najbardziej produktywną dziedziną gospodarki, warunkującą rozwój pozostałych a warstwa chłopska powinna mieć uprzywilejowaną pozycję w hierarchii społ., zaś przemysł ma spełniać rolę usługową; powstał w 2. poł. XIX w. w Niemczech pod wpływem utopijnych koncepcji J.Ch. Simonde de Sismondi (wg której podstawę ustroju gosp. państwa powinny stanowić gospodarstwa rolne, manufaktury i rzemiosło); termin a. wprowadził A. Schäffel na określenie powstałego po 1870 ruchu społ.-gosp. wielkich posiadaczy wiejskich, dążących do poprawy sytuacji niem. rolnictwa; ruch rozwijał się w Niemczech (gł. teoretyk G. Ruhland), później w krajach Europy Środk. i Wsch., zwł. w Czechosłowacji (M. Hodża), Polsce (m.in. pismo , S. Miłkowski, J. Niećko, I. Solarz), Bułgarii (A. Stambolijski) i Jugosławii (S. Radić), w krajach skandynawskich (gł. w Danii), Szwajcarii (E. Laur), oraz na pocz. XX w., jako tzw. ruralizm w USA; wg a. najważniejszą formą własności powinno być niewielkie, rodzinne gospodarstwo rolne, ewentualnie zrzeszone z innymi w spółdzielnie; radykalni agraryści opowiadali się za reformą rolną i parcelacją ziemi obszarniczej oraz nacjonalizacją przem. ciężkiego.

Reklama

Powiązane hasła:

POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE, LAUR, STAMBOLIJSKI, POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE, SISMONDI

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama