NAWOZY

substancje służące do nawożenia gleb, czyli wzbogacania ich o składniki pokarmowe (azot, fosfor, potas, wapń, magnez i in. mikroelementy) niezbędne dla rozwoju roślin; dzielą się na n. organiczne, naturalne (n. zielone, obornik, gnojówka, kompost, torf, humus, itp.), zwykle z niewielką ilością składników pokarmowych, poprawiających natomiast strukturę gleby, oraz n. mineralne, otrzymywane sztucznie przez chem., fiz. lub mechaniczną przeróbkę surowców mineralnych (kopalin); wśród n. mineralnych największe znaczenie mają n. azotowe (np. azotniak, saletra amonowa, saletrzak, mocznik), fosforowe (np. fosforan wapnia, amonu, mączka fosforytowa, tomasyna), potasowe (np. sole potasowe, sylwin, kainit), wapniowe (sole wapnia, węglan, siarczan); n. mogą być jedno- lub wieloskładnikowe (kompleksowe i mieszane); 1991/92 światowe zużycie nawozów sztucznych wyniosło 133 978 mln ton, z czego na nawozy azotowe przypadło 75 058 mln ton, fosfatowe 35 418 mln ton, potasowe 23 503 mln ton.

Reklama

Powiązane hasła:

FOSFORANY, AZOTOWE NAWOZY, POGŁÓWNE NAWOŻENIE, KARNALIT, FOSFOROBAKTERYNA, ZIELONA REWOLUCJA, SALETRZAK, FOSFOROWE NAWOZY, NAWOŻENIE, AMONIAK

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama