Reklama

DELFINY

Grupa ssaków wodnych z podrzędu zębowców; 37 gat.; zamieszkują morza całego świata i dorzecza tropikalnych rzek, w Bałtyku występuje morświn; żyją w gromadach; znakomici, szybcy pływacy, często wyskakują z wody; dł. 1-5 m (największe do 8 m); ciało wrzecionowate, pysk wydłużony; żywią się rybami, skorupiakami i głowonogami; mózg duży z pofałdowaną, świadczącą o inteligencji korą mózgową (uważane - obok szympansów - za najinteligentniejsze zwierzęta); łatwo się oswajają i poddają tresurze; mogą wydawać ultradźwięki; posługują się echolokacją; 2 rodziny: d. słodkowodne i DELFINOWATE (Delphinidae) - 32 gat., m.in. d. zwyczajny (Delphinus delphis) - najpospolitszy, dł. do 2,5 m, waga do 75 kg, grzbiet brunatny lub czarny, spód biały, występuje we wszystkich morzach, sporadycznie spotykany w Bałtyku; także d. krótkogłowy, d. białonosy, butlonos, orka i grindwal.

Powiązane hasła:

DELFINARIUM, DELFIN, ECHOLOKACJA, WALENIE, ULTRADŹWIĘKI, AMAZONKA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama