KROPIDLAK

(Aspergillus)

grzyb z klasy workowców, rozwijający się w miejscach wilgotnych w postaci zielonkawego nalotu (pleśń). Pomocny w fermentacji kawy i napojów alkoholowych. Ma działanie chorobotwórcze, powoduje grzybice (m.in. grzybicę płuc).

Reklama

Powiązane hasła:

ASPERGILLUS, KONIDIOFOR, PLEŚNIE, ALFATOKSYNY

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama