BIONIKA

dział wiedzy z pogranicza biologii, cybernetyki i techniki, wykorzystujący badania struktury i funkcji organizmów żywych do budowy urządzeń techn.; traktuje organizmy jako potencjalne modele; wykorzystywana gł. w mechanice, automatyceelektronice, zwł. w pracach nad przetwarzaniem danych; za prekursora b. uważa się Leonarda da Vinci, który analizował lot ptaków w celu skonstruowania maszyny latającej; termin b. wprowadził 1960 J.E. Steele.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama