Reklama

"ACTA APOSTOLICAE SEDIS"

urzędowy monitor Stolicy Apostolskiej; drukuje akty papieskie oraz zarządzenia i sprawozdania administracji watykańskiej; wydawany od 1909, ok. 12 razy w roku.

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama