Reklama

"ARKADY"

(arch. 1)

miesięcznik poświęcony pol. sztuce użytkowej i architekturze a także popularyzacji współczesnego malarstwa; wydawany 1935-39 w Warszawie; red. nacz. W. Filipowiczowa.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama