Reklama

"AURORE, L"

"Jutrzenka"

prawicowy dziennik franc., zał. 1942 w Paryżu, jako pismo konspiracyjne; posiada rozbudowane działy historii, literatury, reportażu; rozprowadzane gł. w Paryżu, adresowane do kręgów elity finansowej i burżuazji franc.; nakład 220 tys. egz. (1994).

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama