Reklama

"BIULETYN INFORMACYJNY"

(hist. 1)

konspiracyjne pismo (tygodnik), wydawane XI 1939-X 1944 w Warszawie; najpierw organ Służby Zwycięstwu Polski, następnie Związku Walki Zbrojnej i AK; od 1941 posiadał wydania lokalne; maksymalny nakład 45 tys. egz.; red. nacz. A. Kamiński; podczas powstania w-wskiego ukazywał się codziennie; po jego upadku wydawany w Krakowie (do 1945) pod redakcją A. Kumanieckiego.

Reklama

Powiązane hasła:

POLSKA. PRASA, BIURO INFORMACJI I PROPAGANDY, KAMIŃSKI, ARMIA KRAJOWA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama