Reklama

"CROIX"

"La C.", Krzyż

paryski dziennik zał. 1883 przez ojca de Bailly, jedyny katolicki dziennik ukazujący się w stolicy Francji; rozgłos uzyskał niesławną kampanią usprawiedliwiającą 1894 aresztowanie Dreyfusa; w czasie II woj. świat. po stronie rządu z Vichy, w wyniku interwencji Watykanu nie zdelegalizowany za tę współpracę; nakład 111 tys. egz. (2003).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama