Reklama

"KURIER CODZIENNY"

(lit. 1)

dziennik informacyjno-polit., wydawany 1865-1905 w zaborze ros., nakładem firmy M. i H. Orgelbrandów (od 1887 w rękach Gebethnera i Wolffa); redaktorzy: K. Kucz, S. Libicki; wśród współprac. m.in. B. Prus.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama