Reklama

"PRAWO I ŻYCIE"

tygodnik poświęcony tematyce sądowniczej, kształtowaniu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego, pracy, przestępczości i sprawom penitencjarnym, prewencji, podatkom, problemom konsumenckim itp.; ukazuje się w Warszawie od 1956 (do 1973 jako dwutygodnik); do 1991 organ Zrzeszenia Prawników Polskich; ob. spółka z o.o. (większościowy pakiet udziałowy R. Pieńkowski); nakład 15 tys. egz. (2000).

Reklama

Powiązane hasła:

POLSKA. PRASA, KĄKOL

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama