Reklama

"TYGODNIK PETERSBURSKI"

czasopismo polityczno-literackie ukazujące się w Petersburgu w latach 1830-58 (od 1832 jako urzędowa gazeta Królestwa Pol. drukowana 2 razy w tygodniu); redagowany przez J.E. Przecławskiego i F. Malewskiego; od 1841 organ tzw. koterii petersburskiej, czyli konserwatywnej, lojalistycznej, procarskiej, katolickiej grupy pisarzy, do której należeli m.in. M. Grabowski, H. Rzewuski, I. Hołowiński, L. Sztyrmer, S. Chołoniewski, K. Bujnicki, K. Podwysocki, A. Przeździecki (przejściowo pisywał tu także J.I. Kraszewski); pismo zwalczało postępowe nurty myśli filozoficznej, w lit. pol. sformułowało własny program powieści typu walterskotowskiego, apologetycznej wobec szlacheckiej przeszłości i krytycznej wobec romantycznych nurtów niepodległościowych; po wydarzeniach 1848 "T.P." utracił na popularności.

Reklama

Powiązane hasła:

KOTERIA PETERSBURSKA, CHOŁONIEWSKI Stanisław

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama