Afryka

drugi co do wielkości kontynent o pow. 30,3 mln km2 i dynamicznie wzrastającej liczbie ludności ocenianej wgranicach 700-800 mln (12% wszystkich mieszkańców świata). Stanowi mieszaninę ras, grup etnicznych, kult., rel., języków, dzieli się na 52 państwa. Jest terenem o najwyższym w świecie odsetku analfabetyzmu, regionem najmniej stabilnym polit., dotykanym przez klęski głodu, brak wody, epidemie. W latach 60. udział w handlu zagr. wynosił 9%, do poł. lat 90. spadł do 3%, dochód na jednego mieszkańca obniżył się o 15%, samowystarczalność żywnościowa oceniana na 98% obecnie nie sięga 80%. W ostatnich latach kontynent opanowały krwawe dyktatury, korupcja i wyniszczające wojny, a reszta świata poświęca A. coraz mniej uwagi. Metropolie kolonialne, które wycofywały się stopniowo od początku lat 60., akceptując niepodległość swych posiadłości, ale zarazem próbując zachować neokolonialne wpływy wsferze gospodarki i polityki, w latach 90. straciły możliwości prowadzenia poprzedniej polityki. Centra polit. A.: RPA, Uganda, Ghana, Nigeria podejmują się roli mediatorów w regionalnych konfliktach i animatorów rozwoju i współpracy gosp. Ostatnio w polityce świat. akcentuje się rozwój handlu, przy czym Europa ustępuje tu miejsca wpływom Stanów Zjedn. oraz Chin. A. mogą pomóc rozwiązania strukturalne i systemowe w gospodarce i polityce państw tego kontynentu.

Reklama

Podobne hasła:

  • Afryka, przemierzyć Afrykę,...
  • AFRYKA, drugi co do wielkości...
  • Afryka, drugi pod względem wielkości...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama