Ameryka Północna

pn. kontynent półkuli zach., do którego włączana jest także Ameryka Środk. Pow. 24,24 mln km2, 34 państwa, ok. 448 mln ludności. Większość państw kontynentu, leżących na południe od Stanów Zjedn. Ameryki (USA), jest zaliczana do regionu Ameryki Łacińskiej. Pozostałe dwa wielkie państwa kontynentu Kanada i USA są ściśle powiązane ze strukturami eur. NATO czy OBWE.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama