apelacja

(łac. appellatio - odwołanie się)

odwołanie się od jakiejś decyzji. W prawie - środek odwoławczy od orzeczenia (wyroku) sądu I instancji do sądu II instancji. W polskiej praktyce a. od wyroku sądu rejonowego (I instancja) rozpoznaje sąd wojewódzki (II instancja), a od wyroku sądu wojewódzkiego - sąd apelacyjny (II instancja). A. prowadzi do ponownego rozpatrzenia sprawy przy uwzględnieniu nowych dodatkowych ustaleń. A. należy wnieść w ciągu 14 dni.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama