konflikt Północ-Południe

różnice

Reklama

w poziomie rozwoju dwóch wielkich grup państw oraz obecnych i potencjalnych problemów i zagrożeń stąd płynących. Północ to wszystkie rozwinięte państwa leżące na płn. półkuli, Południe to kraje rozwijające się, często postkolonialne na terenie Afryki, Ameryki Łacińskiej, Azji. Określenie pojawiło się w latach 70. na konf. krajów tzw. Trzeciego Świata poświęconej rozwojowi współpracy międzynar. oraz ustanowieniu nowego ładu gosp. Postulowano tam zwiększenie pomocy gosp. dla Południa, stworzenie systemu preferencji w handlu, dostęp do technologii. O k.P.-P. mówiono też w kontekście ideologii maoizmu i polityki Chin, których przywódca Mao Tse-tung obwołał się liderem krajów Południa w przyszłej wojnie z Północą. Obecnie, szczególnie po ustąpieniu konfliktu Wschód-Zachód, problemy różnic w rozwoju świata urosły jeszcze bardziej, splatając się z szeregiem globalnych problemów, dlatego k.P.-P. musi być rozwiązany jak najszybciej.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama