OCEANOGRAFIA

oceanologia

nauka o oceanie światowym (wszechoceanie); ze względu na zakres badań dzieli się na: 1) o. fizyczną - zajmującą się badaniem fizycznych właściwości wody morskiej, rozchodzenia się w niej światła i dźwięku, rozkładu wody w przestrzeni i czasie, występowaniem zjawisk lodowych, itp.; 2) o. dynamiczną - w jej zakres wchodzą zjawiska geofizyczne w na obszarach pokrytych oceanami oraz powstające wskutek wzajemnego oddziaływania na siebie wód i atmosfery; 3) o. chemiczną - badającą skład chem. wody morskiej i zmiany zachodzące pod wpływem czynników zewn.; 4) o. biologiczną - zajmującą się życiem organizmów żywych; 5) geologię morską - naukę o budowie skorupy ziemskiej oceanów i mórz oraz morfologii dna morskiego; 6) o. regionalną - specjalizującą się w badaniu zjawisk i procesów zachodzących w poszczególnych regionach wszechoceanu; nadto w skład o. wchodzi szereg dyscyplin szczegółowych w rodzaju geomorfologii brzegów morskich, klimatologii imeteorologii morskiej, kartografii, nautyki; za początek badań o. przyjmuje się ang. wyprawę naokoło świata na statku , odbytą 1872-76; ważnym etapem badań o. była niem. wyprawa na statku "Meteor" (1925-27), podczas której po raz pierwszy przy pomocy sondy akustycznej wyznaczono głęb. O. Atlantyckiego (w 34 tys. punktów); 1931 amer. okręt podwodny "Nautilus" zapoczątkował erę badań podwodnych; spore zasługi w badaniu strefy Arktyki ma Rosja i ZSRR, m.in. statki "Michaił Łomonosow" i "Zaria" (pierwsze badania magnetyzmu oceanów); w Polsce badania o. prowadzą m.in. Instytut Oceanologii PAN w Sopocie, Centrum Biologii Morza PAN w Gdyni, Oddział Morski Instytutu Meteorologii i Gosp. Wodnej w Gdyni, Morski Instytut Rybacki w Gdyni, Instytut Morski w Gdańsku oraz instytuty nauk. szkół wyższych Trójmiasta i Szczecina.

Reklama

Powiązane hasła:

OCEANOGRAFIA, ALBERT I GRIMALDI, SEDYMENTOLOGIA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama