ODLANICKI-POCZOBUTT

Michał (1910-2004)

geodeta, prof. AGH, czł. PAN i PAU; prace z zakresu planowania przestrzennego, informatyki geologiczno-kartograficznej, historii geodezji i kartografii; m.in. Geodezja, Koncepcja systemu informacji kompleksowej w procesie planowania przestrzennego, Kartografia komputerowa w systemie planowania przestrzennego; prezes honorowy Pol. Tow. Miłośników Astronomii.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama