HYDROSFERA

wodna powłoka Ziemi; obejmuje wody powierzchniowe i podziemne, lodowce, parę wodną w atmosferze i skorupie ziemskiej; jest najstarszym środowiskiem biosfery; w h. powstało życie i z niej wywodzą się organizmy lądowe.

Reklama

Powiązane hasła:

GEOFIZYKA, BIOSFERA, MORSKA WODA, GEOCHEMIA, GEOSFERY, EGZOGENICZNE PROCESY

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama