OHIO

stan w płn.-środk. USA, nad jez. Erie; pow. 107 tys. km2, 11,3 mln mieszk. (2002); stol.Columbus; żyzne równinne tereny zach. i wyżyna Appalachów na wsch. tworzą dwie oddzielne krainy geograficzne; klimat kształtują chłodne fronty atmosferyczne z Kanady i wilgotne fronty znad Zat. Meksykańskiej, burze i ulewne deszcze; średnia opadów 965 mm, średnia temp. od 8 do 13oC; pierwszymi mieszkańcami był lud Hopewell (do IV w.); pierwsi osadnicy napotkali tu Indian Miami, Shawnee, Delawara; pierwszą osadą była Marietta u zbiegu rz. Ohio i Muskingum, 1788 osiedlili się tam weterani rewolucji z Nowej Anglii, O. przystąpiło do Unii 1803 jako 17. stan; osiedlili się tu Niemcy, Irlandczycy, Szwajcarzy, Walijczycy, następnie przybyli imigranci z Europy Środk.-Wsch. i czarni Amerykanie ze stanów płd. (ob. 10 % populacji, w Cleveland - 44%); większość stanu jest rolnicza; uprawa kukurydzy, jęczmienia, pszenicy, owoców i jarzyn, rozwinięta hodowla; wydobycie węgla, ropy i gazu ziemnego, produkcja wyrobów gumowych, maszyn, armatury; rozwinięty transport (rz. Ohio przewozi się więcej ton towarów niż przez Kanał Panamski), najbardziej w USA rozwinięta sieć kolejowa i drogowa; w Cleveland i Cincinnati działają sławne orkiestry symfoniczne; w O. jest 200 rozmaitych muzeów; dwa uniwersytety stanowe (starszy zał. 1809).

Reklama

Powiązane hasła:

EISENMAN Peter, CANTON, PÓŁNOC, DAYTON, TERYTORIUM PÓŁNOCNO-ZACHODNIE, TENNESSEE, EVANSVILLE, OHIO, YOUNGSTOWN, CLEVELAND

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama