Reklama

ANALIZA

metoda badawcza polegająca na rozbiorze, rozłożeniu określonej całości na składniki i badaniu poszczególnych cech, właściwości przedmiotu; np: a. widmowa (spektralna) - metoda badania widma emisyjnego; a. logiczna - bada prawdziwość twierdzeń i poprawność rozumowania; a. ekonomiczna - bada związki między poszczególnymi elementami procesów ekon.; a. lekarska - ocena poszczególnych objawów chorobowych, zmierzająca do rozpoznania choroby.

Reklama

Powiązane hasła:

EMPIRIOKRYTYCYZM, KRYTYKA, MODELOWE BADANIA, ANALIZA SITOWA, HOMOLOGII TEORIA, WZORZEC ANALITYCZNY, ENOLOGIA, ETYMOLOGIA, OKSYDYMETRIA, KATEGORIE SEMANTYCZNE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama