AUSTRIACKA SZKOŁA W EKONOMII

zw. też szkołą psychologiczną

jeden z kierunków w ekonomii subiektywno-marginalistycznej powstały na uniw. w Wiedniu w latach 70. XIX w.; jego twórcą był C. Menger, autor teorii użyteczności krańcowej (uznanej za subiektywną teorię wartości), głosi ona, że zadowolenie osiągane z kolejnych porcji użytkowanego dobra maleje w miarę wzrostu zaspokojenia danej potrzeby; gł. przedstawiciele a.sz. w e. to F. von Wiser (twórca prawa użyteczności krańcowej) i E. von Bohm - Bawerk (twórca subiektywnej teorii procentu); teoretyczną kontynuacją tej szkoły jest tzw. nowa szkoła wiedeńska, której twórcą był H. Mayer, a jego uczniowie, kontynuujący tradycję szkoły austr. to L. von Mises i F.A. von Hayek; na ziemiach pol. zasady szkoły austr. głosił W. Czerkawski.

Reklama

Powiązane hasła:

MENGER, HAYEK, SZKOŁA PSYCHOLOGICZNA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama