AUTARKIA

(ekon.)

samowystarczalność gosp.; system gosp. państwa bądź grupy państw dążących do pełnej samowystarczalności, redukujący wymianę handlową z zagranicą do minimum; instrumentami a. są m.in. protekcjonizm i interwencjonizm; a. prowadzi do sztucznej izolacji, a w konsekwencji do zacofania naukowego, technicznego, cywilizacyjnego, niemniej utożsamiana bywa z niezależnością; 1800 ukazało się fundamentalne dzieło dot. a. niem. filozofa J.G. Fichtego Zamknięte państwo handlowe; w okresie międzywojennym XX w. tendencje a. wystąpiły m.in. w polityce Austrii, Francji, W. Brytanii, Niemiec hitlerowskich; w ZSRR a. wystąpiła początkowo wskutek izolacji międzynar., a po II woj. świat. stała się częścią koncepcji gospodarczej opartej o surowcową niezależność.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama