Reklama

MERKANTYLIZM

kapitalizm kupiecki

polityka ekon. prowadzona przez państwa w okresie kształtowania się kapitalizmu oraz system poglądów ekon. odpowiadających tej polityce; uzasadniał celowość prowadzenia przez państwo polityki interwencyjnej i protekcyjnej, mającej przyspieszyć wzrost gospodarczy poprzez intensywną wymianę handlową, a w okresie późniejszym także masową produkcję przemysłową. M. utożsamiał wzrost zamożności (bogactwa) kraju z gromadzeniem rosnących zapasów kruszców oraz rosnącym bilansem płatniczym (w okresie późniejszym - handlowym); gł. metodą realizacji polityki m. był szybki rozwój handlu zagr. - zwł. z koloniami zamorskimi; państwo, czerpiące korzyści z ożywienia gosp. (wpływy z tytułu podatków, ceł i sprzedaży monopoli), stymulowało je wprowadzając przepisy prawne sprzyjające kupcom i przemysłowcom, rozwijając komunikację lądową i wodną, a nawet prowadząc wojny mające zwiększyć terytoria surowcowe lub rynki zbytu. Merkantyliści wprowadzili cła importowe (import powoduje wywożenie kruszców z kraju), natomiast udzielali wszelkiego poparcia produkcji na eksport, włącznie z wysokimi premiami dla eksporterów. Typowe przykłady działań merkantylistycznych można dostrzec w Anglii za panowania Elżbiety I, we Francji za czasów Ludwika XIV (J.B. Colbert) i w Rosji za Piotra I.

Reklama

Powiązane hasła:

GOSTKOWSKI, NAX, BULIONIZM, MONETARYZM, PROTEKCJONIZM, EKONOMIA, , BECHER Johann Joachim, KONKURENCJA, INTERWENCJONIZM

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama