Reklama

MONETARYZM

teoria makroekonomiczna, głosząca, że wartość pieniądza jest odwrotnie proporcjonalna, a poziom cen wprost proporcjonalny do ilości pieniądza w obiegu; korzenie m. sięgają merkantylizmu; m. uznaje podaż pieniądza za podstawowy czynnik określający nominalną wartość produktu społecznego; dla stabilizacji gospodarki postuluje ścisłe powiązanie podaży pieniądza ze wzrostem realnych rozmiarów tego produktu, odrzucając równocześnie wszelkie formy interwencjonizmu państwowego, zakłócające grę sił rynkowych; metoda zwalczania inflacji; wybitni przedstawiciele kierunku: M. Friedman, K. Brunner, A. Meltzer; w Polsce próbował wcielić w życie zasady m. L. Balcerowicz.

Reklama

Powiązane hasła:

THATCHER, EKONOMIA, HAYEK, INTERWENCJONIZM, FRIEDMAN Milton, PORTUGAŁ

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama