FRIEDMAN Milton

(1912-2006)

Reklama

ekonomista amer., obok F.A. von Hayeka czołowy teoretyk ekon. liberalizmu i gospodarki wolnorynkowej; prof. uniw. w Chicago, twórca monetaryzmu i tzw. chicagowskiej szkoły, jeden z najwybitniejszych ekonomistów XX w.; uważał podaż pieniądza za jedyny czynnik wpływający na poziom produktu narodowego brutto; krytyk keynesizmu i związanego z nim interwencjonizmu państwowego (jedynym obowiązkiem spółek jest osiąganie zysku - pisał); na jego teoriach zbudowano w latach 80. rozwój gosp. USA i W. Brytanii; 1976 nagroda Nobla; prace z zakresu teorii historii i pieniądza oraz problematyki stabilizacji gosp. i konsumpcji Optimum Quantity of Money and Other Essays, Money and Economic Development, Wolni wobec wyboru (współautor); angażował się też bezpośrednio w doradztwo ekonomiczne, m.in. na rzecz A. Pinocheta, R. Reagana i M. Thatcher; przeciwnik europejskiej Unii Monetarnej.

Powiązane hasła:

PINOCHET UGARTE, CHICAGOWSKA SZKOŁA EKONOMICZNA, EKONOMIA, MONETARYZM

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama