GŁĄBIŃSKI

Stanisław (1862-1943)

polityk związany z Nar. Demokracją, prawnik i ekonomista; prof. i rektor (1908-09) Uniw. Lwowskiego; poseł do parlamentu austr. (1907-11 prezes Koła Polskiego) i sejmu krajowego Galicji; 1911 minister kolei w rządzie austr.; w Polsce poseł na Sejm, senator, wielokrotnie w rządzie, 1923 wicepremier; po 1926 w opozycji; 1939 aresztowany przez NKWD, zginął w ZSRR.

Reklama

Powiązane hasła:

HISTORYCZNA SZKOŁA W EKONOMII, ZWIĄZEK LUDOWO-NARODOWY

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama