JEVONS

William Stanley (1835-82)

angielski ekonomista i logik, prof. University College w Londynie; autor ogłoszonej 1862 rozprawy Uwagi o ogólnej matematycznej teorii ekonomii politycznej z koncepcją użyteczności krańcowej stanowiącą subiektywną teorię wartości. Uważany za jednego z twórców kierunku subiektywistycznego w ekonomii. Mniejsze znaczenie mają prace J. nt. teorii pieniądza, spadku wartości złota (co wiązał z odkryciami złota w Kalifornii i Australii), kryzysów (wśród ich przyczyn wymieniał plamy na Słońcu, mające jego zdaniem wpływ na fale urodzaju) i handlu. Sławę zdobył także dzięki pracom z logiki i metodologii nauki.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama