PATHÉ

Charles (1863-1957)

przemysłowiec franc., największy monopolista w historii kina; syn rzeźnika, zaczynał jako sprzedawca płyt gramofonowych na jarmarkach; od 1895 zajmuje się produkcją filmów dla kinetoskopów, później dla kinematografów, zakłada wraz z bratem Emilem (1860-1937) firmę Pathé Frres, którą przez długie lata kieruje; z czasem rozrosła się ona w potężny koncern, oprócz filmów produkując aparaturę filmową i elektroakustyczną (m.in. patefony) oraz materiały filmowe, a także wypożyczając filmy w skali międzynarodowej; 1909 wprowadził tygodniową kronikę filmową, zw. Pathé Journal; po 1918 stopniowo wycofuje się z interesów, wyprzedając liczne przedsiębiorstwa, a 1929 całkowicie likwiduje swój udział w przem. filmowym.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama