WRÓBLEWSKA

Krystyna (1904-94)

artystka grafik, malarka, matka Andrzeja; prof. Politechniki Krakowskiej, czł. PAN, czł. grupy Dziewięciu Grafików; tworzyła gł. drzeworyty, później też linoryty, ich tematem był człowiek i otaczająca go natura (cykle: W walce o zdrowie, Teki tatrzańskie, Ballada o początkach Polski, Zabawy dziecięce, Czasy pogardy, Miasto), nadto pejzaże, a zwł. drzewa (W Bieszczadach, Karczowisko, Wykrot); jej prace cechuje syntetyczne ujęcie tematu, lapidarność, prostota; zał. grupy malujących architektów Malarch.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama