ANTONIEWICZ Włodzimierz

(1893-1973)

archeolog, prof. Uniw. Warszawskiego, uczestnik tajnego nauczania podczas okupacji niem.; organizator konserwatorstwa archeologicznego, muzealnictwa, red. czasopism archeologicznych; autor pierwszego podręcznika uniwersyteckiego Archeologia Polski (1928).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama